Trycka böcker


När du trycker böcker hos oss så får du hjälp genom hela projektet. Flera kunder har önskar svar på vilket pappersformat och typ av omslag som ska väljas. Samtidigt som man önskar få se exempel på färdiga resultat. Allt detta underlättas om man använder ett svenskt tryckeri. Du får med andra ord hjälp att trycka dina böcker utan att det blir kostsamma missförstånd.

Trycka böcker - vilket bokformat önskar du trycka?

Oavsett om du önskar trycka en mjuk pärm eller hård pärm eller få boken spiralbunden så hjälper vi dig. Det spelar ingen roll antal sidor eller antal färgsidor. Våra kunder beställer allt från fotoböcker till fackböcker, krönikor eller manualer.

Trycka bok - en gång eller flera gånger och i vilken volym och målgrupp?

Beroende på om du planerar att enbart trycka upplagan en gång eller om du planerar att trycka flera gånger så kan valet av metod variera. Antalet böcker som du planerar trycka kan också avgöra valet av tryckmetod. Målgruppen kan även avgöra.

Trycka böcker - få inspiration

Vill du se ett urval av hur vi löst tidigare kundprojekt så ta del av våra kundreferenser nedan:
.